phân loại website

Website là gì?

Website gọi tắc là Web (Trang Mạng) là 1 tập thể dữ liệu bao gồm: hình ảnh, văn bản, video, music… Website được hiển thị trên trình duyệt web (Browser). Cho phép người truy cập web có thể dọc, xem, nghe và thao tác các chức năng trên website như 1 phần mềm máy tính.

Phân loại website

Tại sao phải phân loại website? Phân loại website giúp cho người sử dụng website sử dụng đúng mục đích và yêu cầu của mình. Giúp người sử dụng hướng đúng đến các đối tượng khách hàng của mình. Giúp khách hàng tìm đúng đến dịch vụ - sản phẩm mà mình cần cung cấp.Giúp

Đánh giá về chúng tôi

Đánh giá chúng tôi
Phân loại website dựa vào nhu cầu và cách thức xây dựng website

Phân loại website dựa vào nhu cầu và cách thức xây dựng website

Phân loại website
5 (100%) 7 votes
Phân loại website giúp cho người sử dụng website sử dụng đúng mục đích và yêu cầu của mình. Giúp người sử dụng hướng đúng đến các đối tượng khách hàng của mình. Giúp khách hàng tìm đúng đến dịch vụ - sản phẩm mà mình cần cung cấp.Giúp cho các nhà thiết kế và lập trình xây dựng đúng loại website mà khách hàng mong muốn
Video Thiết Kế Website Giá Rẻ HCM

Nâng tầm thương hiệu