server là gì

Website là gì?

Website gọi tắc là Web (Trang Mạng) là 1 tập thể dữ liệu bao gồm: hình ảnh, văn bản, video, music… Website được hiển thị trên trình duyệt web (Browser). Cho phép người truy cập web có thể dọc, xem, nghe và thao tác các chức năng trên website như 1 phần mềm máy tính.

Đánh giá về chúng tôi

Đánh giá chúng tôi
Website là gì? cấu tạo, phân loại và tiện ích của website mang lại

Website là gì? cấu tạo, phân loại và tiện ích của website mang lại

Website là gì?
4.3 (86.67%) 3 votes
Website gọi tắc là Web (Trang Mạng) là 1 tập thể dữ liệu bao gồm: hình ảnh, văn bản, video, music... Website được hiển thị trên trình duyệt web (Browser). Cho phép người truy cập web có thể dọc, xem, nghe và thao tác các chức năng trên website như 1 phần mềm máy tính.
Video Thiết Kế Website Giá Rẻ HCM

Nâng tầm thương hiệu